Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.

Jest to portal internetowy dedykowany dla wszystkich właścicieli, zarządców obiektów budowlanych zarówno tych mało powierzchniowych nie wymagających prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz tych obiektów na które Ustawa Prawo Budowlane nakłada obowiązek prowadzenia takiej książki jak i przeprowadzania okresowych badań kontrolnych.

Pomysł zbudowania takiego portalu powstał na bazie doświadczeń zdobytych podczas wieloletniej pracy w branży budowlanej zajmującej się projektowaniem obiektów budowlanych, nadzorowaniem ich realizacji oraz przekazywaniem obiektów do użytkowania.

W czasie wieloletniej pracy zaobserwowaliśmy, że w bardzo wielu przypadkach użytkowane przez właścicieli firm budynki charakteryzowały się pełnym kompletem dokumentacji i aktualnymi przeglądami w momencie przekazywania budynku do użytkowania. Później odchodziło to w zapomnienie nie ze względów oszczędnościowych właściciela budynku tylko z niewiedzy oraz z braku informacji przypominającej o zbliżających się okresowych przeglądach. Problem i wiedza, że właściciel użytkuje budynek bez aktualnych przeglądów i kontroli okresowych pojawiał się bardzo często przy wydarzeniach losowych na obiekcie lub podczas coraz częstszych na dzień dzisiejszy kontrolach obiektów przez uprawnione do tego służby.

Wychodząc naprzeciw właścicielą i zarządcą obiektów budowlanych oraz nowym elektronicznym standardom sieciowym stworzyliśmy zdigitalizowaną formę Książki Obiektów Budowlanych. Wersja elektroniczna takiej dokumentacji pozwala na pełną interaktywność użytkownika ze zgromadzonymi  w niej informacjami.

Korzyści płynące z korzystania z eKOB:

1. Pełna kontrola właściciela/zarządcy budynku nad aktualnością kontroli i przeglądów.

2. Funkcja powiadamiania właściciela/zarządcy o zbliżających sie kontrolach i przeglądach.okresowych.

3. Szybki i bezpośredni dostęp do dokumentacji obiektów budowlanych z dowolnego miejsca.

4. Automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom do tego uprawnionych.

5. Zniwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów.

6. Zniwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów.

 

Obecne uregulowania prawne nie zezwalaja na zastąpienie tradycyjnej - wersji papierowej Książki Obiektu Budowlanego jej wersją elektroniczną. Jednak zespół WKOB proponuje równoległe prowadzenie elektronicznej wersji tego dokumentu w celu osiągnięcia wymienionych wyżej korzyści i poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Biorąc pod uwagę szybkość zmian które następują w wykorzystaniu narzędzi jakie daje nam współczesna technika i dostęp do internetu, Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości przepisy ulegna zmianie i zezwolą być może nałążą obowiązek prowadzenia elektronicznej wersji Książki Obiektu Budowlanego.

Zapraszamy Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych do korzystania z eKOB