Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanyh obowiązek prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia Książkę Obiektu Budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Obecne uregulowania prawne nie zezwalaja na zastąpienie tradycyjnej - wersji papierowej Książki Obiektu Budowlanego jej wersją elektroniczną. Jednak zespół WKOB proponuje równoległe prowadzenie elektronicznej wersji Książki Obiektu Budowlanego.Równoległe prowdzenie wersji elektronicznej KOB umożliwia bezpośredni i szybki dostęp do wszystkich zapisów, protokołów i opracowań technicznych dotyczących obiektu budowlanego.

Biorąc pod uwagę szybkość zmian które następują w wykorzystaniu narzędzi jakie daje nam współczesna technika i dostęp do internetu, Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości przepisy ulegna zmianie i zezwolą być może nałążą obowiązek prowadzenia elektronicznej wersji Książki Obiektu Budowlanego.

WZÓR KSIĄZKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

WZORY PROTOKOŁÓW